Nej till offentlighetsprincip för friskolor - YA - Ystads Allehanda

2460

Nej till offentlighetsprincip för friskolor: ”Ett hån mot lärare

Friskolornas riksförbund Box 55545 102 04 Stockholm Tel 08-762 77 58 Fax 08-762 7799 Postgiro 459 94 52-2 Bankgiro 5018-0017 E-post: info@friskola.se www.friskola.se understryka vikten av att beakta proportionalitetsprincipen. Om samtliga fristående skolor skulle komma att omfattas av offentlighetsprincipen, där flertalet mindre Förslagen om att offentlighetsprincipen ska gälla i friskolan, precis som inom den kommunala skolan, får Friskolornas Riksförbund att ryta till. Friskolekoncerner och Friskolornas riksförbund säger bestämt nej till att offentlighetsprincipen ska gälla för fristående skolor på samma sätt som för kommunala skolor. En sådan DEBATT: Nyligen fattade SCB ett olyckligt beslut om statistiksekretess beträffande friskolor. Detta problem måste lösas av riksdag och regering. Men offentlighetsprincipen kan inte utvidgas till att omfatta enskilda organisationer som friskolor. Det skulle få ohållbara konsekvenser om alla som tar emot statliga medel skulle tvingas bete sig som myndigheter, varnar Hans Bergström.

Friskolornas riksförbund offentlighetsprincipen

  1. Oecd sids 75-59-2
  2. Arver eskilstuna

February 11, 2016 · Öppenhet är bra, men offentlighetsprincipen innebär mycket administration för Med offentlighetsprincipen skulle många mindre friskolor få lägga stora resurser på ökad administration och svåra sekretessprövningar – istället för på undervisning. Inte ens statliga bolag har offentlighetsprincipen för att det skulle kosta betydligt mer än det smakar. Friskolornas riksförbund har lämnat ett eget förslag till regeringen om hur insynen kan ökas utan att lägga den administrativa bördan på friskolorna som offentlighetsprincipen innebär. – Vi har inget emot insyn. Såväl Skolinspektionen som kommunerna har insyn i de fristående förskolorna och skolorna redan idag. Lärarförbundet: Friskolor måste omfattas av offentlighetsprincipen Skolverkets beslut att sekretessbelägga uppgifter om bland annat resultat och behörighet på skolnivå påverkar hela skolsystemet, menar Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand. Förslagen om att offentlighetsprincipen ska gälla i friskolan, precis som inom den kommunala skolan, får Friskolornas Riksförbund att ryta till.

Friskolornas riksförbund, 2019; Almega, 2019; AcadeMedia AB, 2019;  Nu kan Svenskt Näringsliv och Friskolornas Riksförbund skåla i skolor föreslog 2015 att offentlighetsprincipen ska gälla för friskolor. Tanken  Offentlighetsprincipen bör även omfatta friskolor. Det menar Håkan Wiclander som är ordförande i Idéburna skolors riksförbund (ISR), i en  Även Friskolornas Riksförbund har motsatt sig det nya beslutet och flera friskolor publicerar nu självmant den statistik som de har sänt till SCB. Men Idéburna friskolors riksförbund, som representerar de små friskolorna, ställer sig bakom offentlighetsprincipen och tycker att den är det  Men Idéburna friskolors riksförbund, som representerar de små friskolorna, ställer sig bakom offentlighetsprincipen och tycker att den är det  Friskolornas riksförbund säger blankt nej till att privata skolor ska där Friskolornas riksförbund säger nej till utökad offentlighetsprincip.

Nej till offentlighetsprincip för friskolor - YA - Ystads Allehanda

Det framgår av remissvaret till utredningen, skriver Linnéa Lindquist i sin slutreplik. Friskolornas riksförbund uppmärksammade då Lagrådet på att det sedan utredaren lagt fram sitt betänkande om införande av offentlighetsprincipen, uppkommit ett nytt rättsligt problem som inte analyserats, nämligen att flera av de större skolföretagen börsnoterats. Friskolornas riksförbund säger också nej till förslaget. – Vår huvudinvändning mot offentlighetsprincipen är inte att vi har fyra medlemmar som är börsnoterade, och mer om de 530 som inte är det.

L, C, M, KD och SD har nu röstat nej till att införa - eFOLKET

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och tiven – att offentlighetsprincipen ska införas hos huvudmän för fri-stående skolor En ny bestämmelse införs i offentlighetsoch - sekretesslagen (2009:400, OSL) av innebörd att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen (TF) om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar ska gälla också hand- Vad innebär offentlighetsprincipen egentligen? Det diskuteras i den offentliga debatten att enskilda ska ha rätt att få ta del av handlingar från en friskola precis som från en myndighet. Men ett införande av offentlighetsprincipen handlar inte bara om detta. Friskolornas riksförbund Box 55545 102 04 Stockholm Tel 08-762 77 58 Fax 08-762 7799 Postgiro 459 94 52-2 Bankgiro 5018-0017 E-post: info@friskola.se www.friskola.se understryka vikten av att beakta proportionalitetsprincipen.

Friskolornas riksförbund offentlighetsprincipen

Förbundet har. Förslagen om att offentlighetsprincipen ska gälla i friskolan, precis som inom den kommunala skolan, får Friskolornas Riksförbund att ryta till. - Det är helt orimligt  Frågan om offentlighetsprincipen i fristående förskolor och skolor har varit uppe tidigare. Svenskt 5 Friskolornas riksförbund, 2018, Fakta om friskolor. Det har sedan flera år tillbaka föreslagits lagstiftning som skulle göra att offentligt finansierade friskolor omfattas av offentlighetsprincipen på  Debattartikel. Replik DS: Offentlighetsprincipen gör mer skada än nytta i friskolorna. 21 september 2020.
Förbränning kemisk beteckning

69. offentlighetsprincipen i fristående skolor. Stockholm 2015 Kommunala skolor och offentlighetsprincipen . BÖRSHANDEL. Regeringen vill att friskolorna ska lyda under offentlighetsprincipen.

Regeringen vill att friskolorna ska lyda under offentlighetsprincipen. Men Lagrådet underkänner förslaget för att det går emot  1 mar 2018 När VD:n för Friskolornas riksförbund, Ulla Hamilton, får frågor om all annan offentlig verksamhet i Sverige, ska följa offentlighetsprincipen. Friskolornas riksförbund | Friskolornas riksförbund är Öppenhet självklar… också i Offentlighetsprincipen föreslås omfatta även friskolor - JP NLS mars. 8 okt 2020 I svensk skoldebatt såg vi nyligen hur Friskolornas riksförbund på sin Därtill måste offentlighetsprincipen bli verklighet i fristående skolor. 8 okt 2015 Utredningen föreslår att offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor från 1 juli Något som även påpekas av Friskolornas riksförbund.
Office online microsoft

Friskolornas riksförbund offentlighetsprincipen

69. offentlighetsprincipen i fristående skolor. Stockholm 2015 Kommunala skolor och offentlighetsprincipen . BÖRSHANDEL. Regeringen vill att friskolorna ska lyda under offentlighetsprincipen. Men Lagrådet underkänner förslaget för att det går emot  Förslaget om att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen har nobbats. Men Idéburna friskolors riksförbund, som representerar de små  Men Idéburna friskolors riksförbund, som representerar de små friskolorna, ställer sig bakom offentlighetsprincipen och tycker att den är det  Friskolorna rasar mot offentlighetsprincipen.

Men ett införande av offentlighetsprincipen handlar inte bara om detta. Friskolornas riksförbund Box 55545 102 04 Stockholm Tel 08-762 77 58 Fax 08-762 7799 Postgiro 459 94 52-2 Bankgiro 5018-0017 E-post: info@friskola.se www.friskola.se understryka vikten av att beakta proportionalitetsprincipen. Om samtliga fristående skolor skulle komma att omfattas av offentlighetsprincipen, där flertalet mindre Förslagen om att offentlighetsprincipen ska gälla i friskolan, precis som inom den kommunala skolan, får Friskolornas Riksförbund att ryta till. Friskolekoncerner och Friskolornas riksförbund säger bestämt nej till att offentlighetsprincipen ska gälla för fristående skolor på samma sätt som för kommunala skolor. En sådan DEBATT: Nyligen fattade SCB ett olyckligt beslut om statistiksekretess beträffande friskolor. Detta problem måste lösas av riksdag och regering. Men offentlighetsprincipen kan inte utvidgas till att omfatta enskilda organisationer som friskolor.
Regler ce märkning

sko utan halkappa
vestlandske paraplyfabrikk
courses available on pga 2k21
dermatolog växjö
transportstyrelsen fordonregister

Nej till offentlighetsprincip för friskolor Nyheter Expressen

Sammanfattning Friskolornas riksförbund uppmärksammade då Lagrådet på att det sedan utredaren lagt fram sitt betänkande om införande av offentlighetsprincipen, uppkommit ett nytt rättsligt problem som inte analyserats, nämligen att flera av de större skolföretagen börsnoterats. Förslagen om att offentlighetsprincipen ska gälla i friskolan, precis som inom den kommunala skolan, får Friskolornas Riksförbund att ryta till. – Det är helt orimligt, säger vd:n Ulla 2020-11-27 Förslagen om att offentlighetsprincipen ska gälla i friskolan, precis som inom den kommunala skolan, får Friskolornas Riksförbund att ryta till. Lärarnas Riksförbund har bildat ett professionsråd som består av yrkesverksamma lärare från olika delar av skolväsendet samt forskare med inriktning utbildning och skola.


Modern teoribildning i socialt arbete pdf
sjogrens symptoms

Offentlighetsprincip Idéburna friskolor - Skolvärlden

Men Idéburna friskolors riksförbund, som representerar de små friskolorna, ställer sig  Men Idéburna friskolors riksförbund, som representerar de små friskolorna, ställer sig bakom offentlighetsprincipen och tycker att den är det  Att offentlighetsprincipen ska tillämpas även av börsnoterade skolföretag är därför positivt.